Mixer základních barev
... pro HTML příkazy

Hlavní stránka Ropáčkova serveru


Tady jsou dva mixery, kterými lze určit číslo barvy v hexadecimální (šestnáctkové) soustavě na principu táhni a opiš .
Oba fungují jen v prohlížečích se zapnutým jazykem Java (neplést si s JavaScriptem).

Jednoduchý mixer
Komfortní mixerJednoduchý mixer

Do HTML příkazu color= se číslo barvy získá složením dvojmístných hodnot z okének Red, Green, Blue v pořadí #RRGGBB .
Random je náhodná barva.

Zpět na začátek stránky


Komforní mixer

Do HTML příkazu color= se číslo barvy opíše z okénka Hex value: (zadává se ve tvaru #RRGGBB) .
Z menu po pravé straně je možno si vybrat některé předdefinované barvy (a do HTML je pak zadat zobrazeným číslem).
Mixer umožňuje i zpětný převod čísla na barvu. Stačí číslo vyplnit do příslušného okénka a stisknout tlačítko Convert pro převod do opačné číselné soustavy. Hodnoty zadané do decimálních (desítkových) políček (R=, G=, B=) je nutno potvrdit klávesou Enter dřív, než ukazatel myši opustí políčko.

Zpět na začátek stránky


Ropáček

© Ropáček 1999
ropacek@ropacek.cz

Jednoduchý mixer Copyright Alessandro Fronte
Komfortní mixer Copyright George Eleftheriou


Zpět na "Rady pro chat"
Zpět na "Rady pro chat - barvičky"
Ropáčkova stránka
Hlavní stránka serveru