Klub 23

Byl založen dne 23.4.1999 ve 14:00

Kritéria pro vstup do klubu
Program
Členové klubu