HISTORIE ŠKOLY

Škola byla založena roku 1902. Školní budova byla postavena na bývalém Komenského náměstí, nyní na nám. Republiky péčí místní školní rady.
Do této školy chodil v letech 1913 - 1916 básník František Halas, rodák z Husovic..
  Rozvoj českého školství začal po vzniku samostatné Československé republiky.
Pod vedením ředitele školy Antonína Maška dochází ke konzolidaci školy.
V období první republiky byly problémy s umístěním žáků na škole, takže jednotlivé třídy byly rozmístěny na třech nebo čtyřech místech.
 V letech 1920 - 1938 se zde vyučovala nepovinná němčina a náboženství. 
Průměrně docházelo do školy v tomto období 183 žáků.
Školní léta 1938 - 1952 se vyznačují politickou a školní nestabilitou, která se často negativně zapisovala do průběhu školního vyučování. Němčina se stala povinnou.
V letech 1939 - 1945 se vystřídalo na škole pět ředitelů, mezi nimi byla poprvé jedna žena.
Bylo velké střídání učitelů a nedostatek tříd. Školní budova byla devastována německými i sovětskými vojsky. Po r.1848 začala vláda komunistické strany a škola začala být využívána k politickým účelům. V období r.1968 má škola 440-540 žáků a 19 - 24 učitelů.
 Přichází rok 1989 a s ním společenská svoboda. Dochází ke změnám ve školství - obsahové změny v učební látce, změny osnov, ruský jazyk již není povinný.
Škola byla v období 1990 - 1992 generálně opravována. 
 

Seznam ředitelů a zástupců ředitele školy na nám. Republiky za posledních 10let:
 
 
období ředitel školy zástupce ředitele školy
1981 - 1987 Otto Bittner Božena Cvrčková
1987 - 1990 Marie Podsedníková Dr. Eva Pálková
1990 - 1999 Danuše Procházková Věra Vedralová