INFORMACE O ŠKOLE

Škola byla založena r.1902.
Škola je specializována na vyuku cizích jazyků. Vyučuje se zde v jazykových třídách Němčina a Angličtina. Žáci si mohou navíc zvolit jako nepovinný předmět Ruský jazyk Anglický jazyk se zde vyučuje nepovinně již od 1.třídy. Německý jazyk se v jazykových třídách vyučuje povinně od 6.třídy.
Pro příjmutí žáků do jazykových tříd musí žáci udělat zkoušky.
Jsou zde ovšem i nejazykové třídy.
Druhé a třetí třídy byly z kapacitních důvodů přesunuty na součást školy nám. Republiky - na Cacovickou ulici, která je od hlavní budovy vzdálena asi 300 metrů.
Objekt školy je spojen s objektem Gymnásia na Elgartově ulici.
Škola má cca 500 žáků, má 3 podlaží.
Ředitelkou školy je PaeDr. Danuše Procházková, zástupcem ředitele je Věra Vedralová.
Škola je umístěna v hezkém prostředí na náměstí Republiky v Brně-Husovicích. 
Na náměstí stojí kostel, který byl postaven r.1908. 

Husovický kostel na nám. Republiky
kostel

Škola náměstí Republiky
škola