PŘEHLED TŘÍD a učitelů
(1998/1999)

Třída počet žáků Třídní učitel obor vyučujícího
1.A 22 Mgr. Yvona Kořístková všeobecný
1.B 22 Mgr. Jitka Kratochvílová všeobecný
1.C 22 Vlasta Mikšíková všeobecný
2.A 29 Mgr. Milada Kailová všeobecný
2.B 27 Mgr. Pavla Řezáčová všeobecný
3.A 23 Martina Hegerová všeobecný
3.B 25 Barbora Štěpánová všeobecný
3.C 25 Škopíková všeobecný
4.A 25 Zuzana Bartošková všeobecný
4.B 25 Mgr. Martina Hopjanová všeobecný
4.C 18 Miloslava Holá všeobecný
5.A 21 Mgr. Lucie Martínková všeobecný
5.B 22 Mgr. Jitka Mikulů výtvarná výchova, český jazyk 
5.C 26 Jindřiška Macků všeobecný
6.A 30 Mgr. Hana Kolátorová dějepis, český jazyk
6.B 27 Mgr. Jiřina Prokešová zeměpis, tělesná výchova
7.A 21 PhDr. Soňa Cupáková český jazyk, hudební výchova
7.B 18 Vítek Urban matematika, zeměpis
8.A 25 Mgr. Petra Ficbauerová anglický jazyk
8.B 29 Růžena Marčíková matematika, fyzika
9.A 24 Alena Součková český jazyk, rodinná výchova
9.B 25 Zdena Launová fyzika, pracovní činnost

Další učitelé :
 
Jméno předmět další informace
Huritová Marcela anglický jazyk
RnDr. Pálková Eva přírodopis, zeměpis výchovný poradce
Trenz Vladimír tělesná výchova, občanská nauka
Košťálová Dana německý jazyk
Charvátová Hana německý jazyk
Sedlák Radim  anglický jazyk
Vedralová Věra matematika, chemie zástupce ředitele
Phdr. Procházková Danuše tělesná výchova, ruský jazyk ředitelka školy
Říhová Jaroslava tělesná výchova, ruský jazyk
Šperková informatika
Vašíček informatika
Čuhelová anglická konverzace

Celkem 34 učitelů.
Celkem 531 žáků
Celkem 22 tříd